Williams kladionica d.o.o.

Antuna Mihanovića b.b.

88220 Široki Brijeg

 

Broj protokola: 07-04-01/2016/MZ

 

 

Datum: 07.04.2016. godine

 

Na temelju Zakona o igrama na sreću, sl. novine F BiH broj 48/15. od 24.06.2015.

Williams kladionica d.o.o. Široki Brijeg dana 07.04.2016. donosi

 

PRAVILA ZA INTERNET IGRE NA SREĆU

(williams-kladionica.ba)

 

OPĆE ODREDBE

 

 

ČLAN 1.

 

Ovim pravilima se uređuju pravila za priređivanje internet igara na sreću koje priređuje društvo Williams kladionica d.o.o. Široki Brijeg , Antuna Mihanovića b.b.

 

 

ČLAN 2.

 

Ova pravila jesu isključivi zakonski i pravni odnos za zaključivanje ugovora o učešću u igri. Ugovor iz stav 1. zaključuje se između društva Williams kladionica d.o.o. (u daljem tekstu: priređivač) i učesnika (u daljem tekstu: igrač), na osnovu prihvata pravila sadržanih u ovim pravilima, po slobodno izraženoj volji učesnika, činom uplate elektronskog listića ili uplate iznosa na jednu od ponuđenih igara. Ova Pravila se nalaze na službenoj internet stranici priređivača.

 

 

ČLAN 3.

 

Stranke u svakoj od opklada i on line igranju su sa jedne strane priređivač, a sa druge strane igrač, koji ulaže novac u opklade ili neke druge igre koje priređivač nudi.

 

ČLAN 4.

 

Učestvovanje u igri nije dozvoljeno: svim direktnim učesnicima sportskih događaja, vlasnicima, trenerima, igračima, zvaničnicima kluba koji učestvuju u takmičenju, sudijama, kontrolorima i radnicima saveza i organizacija koji neposredni sportski događaj organizuju ili kontrolišu te zaposlenima priređivača.

 

Nije dozvoljeno učestvovanje u igri preko posrednika (kladioničara ili agenta za klađenje) kao i svim onima kojima zakon nedozvoljava učestvovanje u klađenju (bilo zbog starosnih ili nekih drugih ograničenja)

 

Priređivač nije i ne može biti upoznat da li korisnik pripada u bilo koju grupaciju kojoj klađenje nije dozvoljeno. Ukoliko priređivač dođe do takvih saznanja, ima pravo uvesti sve potrebne mjere za zaštitu regularnosti igre.

 

U slučaju kršenja bilo koje od ovih odredbi, priređvač zadržava pravo odbiti isplatu dobitka i već uplaćenih uloga te otkazati sve opklade.

 

ČLAN 5.

 

Registrovani igrač vrši uplate za učestvovanje u internet igrama na sreću elektronskim putem tako da su vidljive trenutno nakon uplate, gotovinski, bezgotovinski, putem bezgotovinskog poslovanja, svog bankovnog računa ili kartice za bezgotovinsko plaćenje (kreditna ili debitna kartica), putem elektronskih transfera ili posebnih računa otvorenih u Banci, kao i na drugi zakonom propisan način koji omogućava elektronsko poslovanje.

Uplate na račun igračima, kao i isplate mogu se vršiti gotovinski u prostorima u kojima se priređuju igre na sreću, za koje postoji licenca u skladu sa ovim zakonom, isključivo elektronskim putem, tako da je uplata ili isplata odmah vidljiva igraču, priređivaču i  Poreznoj Upravi.

 

ČLAN 6.

 

Korisnik se prilikom učestvovanja u igri očituje kako je upoznat s posljednom verzijom  pravila o klađenju, pravila igre, te kako nema spoznaje ni saznanja o krajnjem ishodu događaja na koji se kladi.

 

Korisnik  učestvuje u igri sa priređivačem kao pojedinac.

 

U slučaju primjećenih ponovljenih zahtjeva sa istim odabirom od strane istog ili nekog drugog korisnika, te ako dođe  do opravdane sumnje u saradnju i udruživanje više korisnika, priređivač ima pravo naknadno poništiti opklade ili privremeno blokirati učestvovanje u igri, osobito u slučajevima kada je očito da su korisnici djelovali kao saradnici ili tajno udruženje, te kad su opklade jednog ili više korisnika postavljene u kratkom vremenskom roku.

 

ČLAN 7.

 

Visina uloga je stvar korisnika ali on mora biti u skladu sa limitima ograničenja dobitaka i u skladu sa pravilima priređivača o visini uplate i evetualnog dobitka. U pojedinim slučajevima priređivač zadržava pravo odbiti određene opklade ili ograničiti visinu uloga, na pojedini događaj, na pojedinu igru i na određenog korisnika, bez posebnog obrazloženja.

 

ČLAN 8.

 

Odgovornost korisnika, tajnost računa i osobnih podataka

Samim pristupom na stranice Williams kladionice d.o.o prihvatate uvjete i odredbe Općih pravila poslovanja, te potvrđujete da ste ih primili na znanje kao i da su ti pravila podložni promjeni, te preuzimate obavezu poštovanja istih. Korisnik je dužan barem jednom mjesečno provjeriti na stranici http://williams-kladionica.ba/ da li je došlo do kakvih novosti ili izmjena u Općim pravilima poslovanja.

Zaključivanjem opklade, odnosno učestvovanjem u igrama i stavljanjem uloga, korisnik izjavljuje da je navršio dovoljan broj godina propisan zakonom zemlje u kojoj živi, a potreban za učestvovanje u opkladama i igrama.

Nadalje, zaključivanjem opklade, odnosno učestvovanjem u igrama kao i stavljanjem uloga, korisnik potvrđuje da razumije uvijet prijave opklade, ima potrebnu poslovnu i zdravstvenu sposobnost, kao i da je pročitao i shvatio Odjeljak sa pravilima, prije nego što potvrdi postavljanje opklade.

U slučaju neispunjavanja ili kršenja bilo kojeg dijela ovog člana, priređivač zadržava pravo zatvaranja korisničkog računa i poduzimanja svih potrebnih pravnih radnji.

Korisnik je upoznat i daje saglasnost da se osobni podaci koje je dao Williams kladionici  prilikom otvaranja korisničkog računa, pohrane i obrade elektronskim putem.

Korisnikovi osobni podaci neće biti prosljeđivani trećoj strani u bilo kojem obliku, ukoliko on sam ne da ovlaštenje za takvo postupanje.

Zadržavamo pravo informisati korisnike o našim proizvodima, promotivnim akcijama i novostima putem e-maila, telefona ili pošte, ukoliko korisnik ne izrazi želju da ne bude kontaktiran tim putem.

Ukoliko dođe do greške prilikom knjiženja stanja na računu, korisnik je obavezan odmah o tome obavijestiti priređivača. Eventualna sredstva doznačena na račun pogreškom nisu vlasništvo korisnika i on ih nema pravo koristiti, a priređivač zadržava pravo te greške ispraviti o čemu će odmah izvijestiti i korisnika.

U cilju sprječavanja namještanja utakmica i manipulacije ponudom, zadržavamo pravo prosljeđivanja podataka osumnjičenih korisnika, kao i informacije o njihovim opkladama ili nekim drugim igrama, nadležnim vlastima, sportskim tijelima ili bilo kojoj trećoj strani koja je zadužena i bavi se istraživanjem te vrste prekršaja.

 

ČLAN 9.

 

Isključenje i ograničenje odgovornosti  priređivača

Williams kladionica d.o.o, u daljem tekstu priređivač, ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog pada sistema, pogrešnog, zakašnjelog ili namjerno manipulisanog prenosa podataka, ukoliko se ne radi o namjeri ili grubom nemaru.

Garancija priređivača odnosi se isključivo na ulog ili na iznos neisplaćenog dobitka.

Priređivač ne snosi odgovornost za pogreške u pisanju, prijenosu i/ili procjeni. Priređivač zadržava pravo ispravljanja evidentnih pogrešaka nastalih prilikom unosa koeficijenata za klađenje i/ili unos konačnih rezultata predmetnih događaja, čak i nakon završetka istih, uz mogućnosti poništavanja opklada.

Priređivač ne snosi odgovornost za tačnost, potpunost i ažuriranost dostupnih informacija, te ne snosi odgovornost za tačnost rezultata uživo, statistike i obavijesti o rezultatima putem elektronske pošte ili SMS-poruka, kao i trenutnih rezultata live opklada. Sve te informacije su isključivo informativnog karaktera i podložne su naknadnoj provjeri i izmjenama.

Dobitke ostvarene zbog tehničke pogreške, kvara ili problema sa prenosom, priređivač može naknadno poništiti. Kod takvih slučajeva ulog se vraća na korisnički račun a korisnike koji namjerno pokušaju iskoristiti tehničke i/ili administrativne greške, priređivač će smatrati odgovornim za svu štetu proizašlu iz njihovog postupanja.

Kao ulog priznaje se isključivo onaj pohranjen u našim evidencijama.

Korisnik je odgovoran za tajnost i zakonitu upotrebu svog korisničkog računa, za sve štete proizašle iz zloupotrebe korisničkog računa, korisnik prihvaća potpunu odgovornost za nastale posljedice.

Priređivač zadržava pravo bez navođenja razloga isključiti korisnika iz učestvovanja u klađenju i igri. Zadržavamo pravo bez navođenja razloga odbiti otvaranje  virtuelnog korisničkog računa, kao i isti zatvoriti.

Priređivač nikako ne može biti odgovoran za eventualne sankcije korisnika sa područja gdje je učestvovovanje u sportskim klađenjima, te igrama koje su slične lutrijskim igrama zabranjene ili podložne bilo kakvim zakonskim ograničenjima. Priređivač nema obavezu davati bilo kakve daljnje informacije, upozorenja ili dodatna objašnjenja o zakonskoj regulativi klađenja u pojedinim zemljama, kao što ne odgovara ni za bilo kakve gubitke nastale nepoštivanjem zakonske regulative od strane korisnika u bilo kojoj državi.

 

ČLAN 10.

 

Intelektualno vlasništvo

Oglašavanje, prenos, reprodukcija ili korištenje sadržaja skinutih sa naših stranica strogo je zabranjeno, osim downloada za ličnu upotrebu na korisnikovom kompjuteru. Sve ostalo smatra se kršenjem intelektualnog vlasništva i podložno je sankcijama. Nismo odgovorni za bilo kakve kvarove kompjutera, mobilnih uređaja, telekomunikacija ili Internet veza, kao ni za softverske probleme na korisnikovom kompjuteru.

Opća pravila poslovanja, kao i cjelokupan sistem reguliran istima, intelektualno su vlasništvo isključivo priređivača i svaki korisnik registracijom izjavljuje da to prihvaća.

Sistem sportskih klađenja, te igara koje su slične lutrijskim igrama, zaštićeni su autorskim pravima kao cjelina, pa tako i njeni pojedini dijelovi. Bilo kakvo, potpuno ili djelomično preuzimanje cjeline, pojedinog dijela ili same ideje, zabranjeno je.

 

ČLAN 11.

 

Registracija

Da bi  ucestvovao na http://williams-kladionica.ba/ korisnik se mora registrovati. Zahtjev za registrovanje vrši se ispunjavanjem i slanjem zadanog obrasca za prijavu koji sadrži obavezne i neobavezne podatke. Obavezni su: korisničko ime, lozinka, datum rođenja, e-mail, osobno pitanje, osobni odgovor, kombinacija brojeva, ime, prezime, adresa. Neobavezni su: broj mobitela.

Korisnik odgovara za tačnost datih podataka, a u slučaju navođenja lažnih podataka Williams kladionica ima pravo da ukine korisnikov nalog i da uskrati isplatu eventualnog dobitka. Na zahtjev Williams kladionice, korisnik je dužan dostaviti kopiju nekog od zvaničnih dokumenata sa slikom (putovnica, vozačka dozvola, osobna karta).

Ako na računu nema dovoljno sredstava, a razlika nije uplaćena do vremena dospjeća, priređivač će prihvatiti ponudu za stavljanje opklade  redoslijedom kojim ih je zaprimio, sve dok je račun klađenja za svaku pojedinačnu opkladu u potpunosti pokriven.

 

Opklade bez pokrića na računu neće biti prihvaćene.

 

ČLAN 12.

Korisnički račun

Nakon uspješno kreiranog korisničkog računa, preko njega se obrađuju sve opklade, transakcije, ulozi i dobitci.

Korisnik NE SMIJE imati više od jednog korisničkog računa.

U slučaju otvaranja novih korisničkih računa od strane već postojećeg korisnika (u svrhu iskorišćavanja promotivnih bonus ponuda, zaobilaženja limita uplate ili neku treću svrhu), Williams kladionica  će da stornira zaključene opklade, povuče eventualne bonuse i zatvori račun. Bilo koja kriminalna ili sumnjiva radnja biće prijavljena nadležnim vlastima. Besplatno dobijeni iznosi kroz promotivne akcije, kao i dobici ostvareni temeljem tih radnji smatraju se ništavnim i neće biti isplaćeni.

Korisnik može postaviti trajno/privremeno vremensko ograničenje kroz koje neće moći koristiti usluge – samoblokadu.

Samoblokada može trajati jednu sedmicu, jedan mjesec, tri mjeseca ili neodređeno vrijeme, a to u zahtjevu utvrđuje sam korisnik. Nakon isteka samoblokade, ponuda klađenja i igara Korisniku stoji na raspolaganju bez ograničenja.

Ukoliko se na korisničkom računu u periodu od 12 mjeseci ne zaključi niti jedna opklada, ili se ne odigra niti jedna igra u sekcijama Poker, Casino ili Igre, nalog se nakon isteka tih 12 mjeseci tretira kao „neaktivan nalog“.

Priređivač ima pravo zatvoriti nalog korisnika ukoliko uoči bilo kakve manipulacije vezane uz uplate i isplate sredstava na računu korisnika. (Npr. Uplate preko banke a isplate u poslovnicama, isplate bez igre, slanje novca drugim korisnicima i slično).

 

Priređivač ima pravo oduzeti dio novaca ili cijeli iznos sa računa korisnika kako bi naplatio troškove nastale manipulacijama korisnika prilikom uplate-isplate ili zaštitio druge korisnike.

 

Kada priređivač utvrdi bilo kakve neregularnosti, ima pravo zatvoriti svakom igraču nalog koji na traženje ne dostavi dokumente ili se radi o lažnim dokumentima a novac sa korisničkog računa oduzeti (blokirati) do okončanja postupka nadležnih organa i onda postupiti po nalogu istog.

 

ČLAN 13.

Uplaćivanje novca, početak klađenja

Da bi učestvovao u klađenjima i ostalim internet igrama s pravim novcem korisnik na svoj račun treba da uplati određeni minimalni iznos novca, ili je na temelju marketinške akcije dobio besplatno određeni iznos na račun, u daljnjem tekstu - bonus.

Za uspješno uplaćenu opkladu korisnik mora imati na računu minimalan iznos propisan pravilom o iznosu minimalne opklade.

 

ČLAN 14.

Prevare kod klađenja, manipulisanje igrama.

Ukoliko priređivač primjeti učestala i upadljiva klađenja, ili postoji sumnja na manipulisanje takmičenjima i rezultatima, zadržava pravo prema slobodnoj procjeni isključiti ponudu za takmičenje ili seriju takmičenja i odgoditi ili odbiti plaćanje za takmičenje ili seriju takmičenja, sve dok se ne potvrdi regularnost takmičenja ili serije takmičenja od nadležne institucije.

Korisnik postavljanjem opklade potvrđuje da nema saznanja o krajnjem ishodu događaja na koji se kladi.

Korisnik prihvata i slaže se, ukoliko je opklada uplaćena na netačnu ponudu zbog kašnjenja 'Live' prenosa, a jedna od ekipa je stekla znatnu prednost za koju zbog kašnjenja priređivač nije znao, da će oklada(e) biti poništena.

Priređivač zadržava pravo prekida klađenja na događaj uslijed problema u prenosu, u slučaju ostalih tehničkih problema ili sumnji na prevaru.

Ukoliko priređivač primijeti učestale incidente sa pokušajima kasnog uplaćivanja opklada i iskorištavanja vremenskog odmaka na live klađenjima, smatraće takve postupke pokušajem prevare i postupiti u skladu sa pravilima.

Priređivač zadržava pravo naknadnog poništavanja opklade ukoliko je dobitak ostvaren zbog tehničke pogreške, kvara ili problema sa prijenosom. U tom se slučaju ulog vraća na korisnikov račun.

 

Priređivač će smatrati korisnika odgovornim za bilo kakvu štetu proizašlu iz namjernog iskorišćavanja tehničke ili administrativne pogreške.

Strogo je zabranjena upotreba mehaničkih, elektronskih ili bilo kojih drugih uređaja za donošenje odluka u bilo kojoj igri u svojstvu korisnika ili gosta na stranici http://williams-kladionica.ba/ .

Korisnik samostalno radi zahtjev za opkladu. Ponovljeni zahtjevi sa istim odabirima istog ili nekog drugog korisnika mogu naknadno biti poništeni u slijedećim slučajevima:

kada zbog istovjetnosti ili učestalosti priređivač opravdano smatra da korisnici djeluju kao saradnici ili udruženje.

kada su istovrsne oklade prijavljene u kratkom vremenskom periodu

U bilo kojem od navedenih slučajeva priređivač će izvršiti isplatu iznosa koji bi bio prihvaćen za jednog korisnika koji postavi jednu opkladu.

 

ČLAN 15.

 

Limiti uplate

Limite uplate korisnik može provjeriti na svom računu i oni su u skladu sa našim uobičajenim standardima. Priređivač ima pravo u svakom trenutku korigovati limite bilo povisujući ih ili smanjujući.

Korisnici imaju mogućnost sami dati zahtjev za uspostavu ili korekciju limita. U ovom slučaju limit uplate koji je odredio korisnik može se na njegov zahtjev i opozvati. Korisnik može postaviti zahtjev priređivaču i za veći limit od standardnog limita uplate.

Priređivač zadržava pravo taj zahtjev odbiti ili ukoliko ga i prihvati za pojedini slučaj, u svakom trenutku vratiti limit na visinu standardnog limita.

Priređivač zadržava pravo bez posebnog obrazloženja postaviti dodatne limite za određene događaje ili igrače.

 

ČLAN 16.

 

Raspolaganje sredstvima na računu

Korisnik može u svakom trenutku raspolagati svojim novcem na računu.

Novcem koji je vezan u nekoj opkladi/igri nije moguće raspolagati.

Ukoliko se na osnovi uplaćenog novca korisniku na račun isplatio promotivni bonus, a korisnik zatraži povlačenje sredstava na osnovi kojih je dobio bonus prije nego je ostvario minimalan broj uplata tog novca kako bi bonus postao valjan, bonus se ukida.

Ako je novac pogreškom isplaćen na račun korisnika, on je obavezan o tome odmah obavijestiti priređivača. Eventualne dobitne opklade koje posredno ili neposredno počivaju na tim, greškom pripisanim iznosima, nevažeće su.

Ukoliko bi korisnik novac greškom proknjižen na njegov račun podigao, ili bi s njime zaključilo opkladu i izgubio ga, priređivač zadržava pravo, nadoknaditi dospjele iznose.

Ukoliko se ulog ne koristi u svrhu igranja ili klađenja i postoji sumnja o zloupotrebi (nema uloženih oklada), smatrati će se da korisnik zloupotrebljava fluktuaciju deviznog tečaja. U tom slučaju priređivač ima pravo otkazati odgovarajući ulog/e, zatražiti povrat svih troškova koji su nastali takvim ulaganjem i zatvoriti nalog korisnika.

Priređivač zadržava pravo zahtjeva jasno vidljive kopije Vaše kreditne kartice u svrhu zaštite od prijevara putem istih.

Prilikom polaganja novca na račun korisnici garantuju da ne:

-polažu novac koji potiče iz kriminalnih aktivnosti

-polažu novac kreditnom karticom za koju nemaju autorizaciju ili pokriće

 

ČLAN 17.

Promotivni iznosi za klađenje, bonusi.

Dobijeni besplatni iznosi za klađenja, bonusi, mogu se koristiti samo kao ulozi u igrama i ne mogu se doznačiti ili isplatiti dok se ne ispune uslovi određenog broja ulaganja dobijenog bonusa.

Bonusi, dobijeni od strane priređivača, moraju se iskoristiti najkasnije u roku od dva mjeseca od primitka na račun i u cijelosti uložiti na način i u količini koliko je propisano u uslovima prilikom dobijanja bonusa. U protivnom slučaju priređivač će date bonuse stornirati.

Bonus ne postaje manipulativan (nije moguće njegovo povlačenje, već samo ulaganje u igru ili opklade), sve dok ga korisnik nije uložio onoliko puta i na one koeficijente koliko je prilikom davanja bonusa bilo najavljeno.

Ukoliko Korisnik prije ispunjenja ovog uvjeta zatraži isplatu, izgubiće dobijeni bonus.

Klađenje na oba moguća ishoda nekih mečeva, kao i slični ulozi u loto  igrama (ulog na "1" i "2" u teniskim mečevima, par/nepar u  loto igrama i sl.) za koje je očigledno kako služe samo za postizanje uvjeta za ispunjenje bonusa, ne ulaze u broj opklada potreban za ispunjenje uvjeta bonusa.

Nije dozvoljeno otvaranje više korisničkog računa u svrhu dobivanja dodatnih bonusa. U slučaju primijećenih zloupotreba bonusi će biti stornirani, a računi zatvoreni. Jedan korisnik ne može da koristi istovremeno više bonusa (ukoliko priređivač ne odredi drugačije).Priređivač zadržava pravo da marketinške akcije okonča prije vremena.

 

ČLAN 18.

 

Isplata

Prije prve isplate s računa, korisnik mora dostaviti vidljivu i čitljivu kopiju zvaničnog dokumenta sa slikom. Priređivač će na temelju kopije zvaničnog dokumenta sa slikom, provjeriti istovjetnost podataka s podacima koji su bili navedeni prilikom registracije (ime i prezime i datum rođenja). Isplata dobitka vrši se isključivo na ime vlasnika korisničkog računa.

Priređivač može, ukoliko procijeni da je to potrebno, zatražiti kopije još nekih dodatnih dokumenata ili papira kao što su račun na ime korisnika sa prijavljenom adresom, izvod iz banke i sl., sve u svrhu bezbjednosti zbog opasnosti od krađe identiteta.

Korisnik je saglasan dati podatke o svom računu preko kojeg se trebaju zaključivati opklade. Korisnik je saglasan da priređivač koristi te podatke za povratnu doznaku novaca korisniku.

Priređivač zadržava pravo izmjene načina isplate u pojedinim slučajevima. Williams kladionica d.o.o  ne snosi odgovornost za promjene isplatnih iznosa koje mogu nastati promjenom tečaja valute.

 

ČLAN 19.

 

Pristup korisničkom računu

Svaki korisnik snosi odgovornost za tajnost svog virtuelnog korisničkog računa i dužan je spriječiti korišćenje svog virtuelnog korisničkog računa od trećeg lica.

Za pristup računu korisnik koristi šifre (korisničko ime i lozinku) koje je sam odabrao. Priređivač nije upoznat sa korisnikovom šifrom.

Korisnik neće dopustiti trećem licu upotrebu login podataka svog virtuelnog korisničkog računa.

Korisnik prihvata potpunu odgovornost za posljedice nastale nepridržavanjem odredbe i o tajnosti pristupnih podataka. Korisničko ime, lozinka i lično pitanje se trebaju čuvati u tajnosti. Sva kretanja na računu, uz navođenje korisničkog imena i lozinke, idu na račun korisnika i priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za iste.

 

ČLAN 20.

 

Postupak reklamacija stanja i kretanja na računu

Reklamacije na izvode korisničkog računa i na njima navedena salda moraju se uložiti u roku od 14 dana od dešavanja na koja se reklamacije odnose. Istekom ovog roka smatra se da je korisnik saglasan sa stanjem i kretanjima na računu.

Za sve pravne odnose između korisnika i Williams kladionice  (izuzimajući norme koje upućuju na međunarodno privatno pravo), primjenjuju se opća pravila poslovanja. Za sve eventualne sporove između Williams kladionice d.o.o i korisnika, ugovara se sudska nadležnost mjesno i stvarno nadležnog suda Široki Brijeg.

Sva vremena na platformi Williams kladionice izražena su u“UTC+1“ standardnom vremenu, osim ako je drugačije navedeno.

U slučaju razlika u sadržaju verzije Općih pravila poslovanja na drugim jezicima i hrvatskom jeziku, važeća je hrvatska verzija Općih pravila poslovanja.

 

ČLAN 21.

 

Transfer novca

Iznos koji korisnik može transferisati određen je na dnevnom i mjesečnom nivou.

Priređivač za svakog korisnika posebno određuje iznose novca koji su mu dozvoljeni za transfer.

Priređivač ima pravo u svakom trenutku promijeniti iznos novca dozvoljen za transfer ili u potpunosti zabraniti transfer novca.

Transfer novca nije dozvoljeno koristiti u svrhu plaćanja usluga ili roba.

Primalac transferisanog novca primljeni novac može koristiti na cjelokupnoj ponudi Williams kladionice.

Primalac transferisanog novca ne može primljeni novac isplatiti niti transferisati trećoj strani.

 

ČLAN 22.

 

Jedina moguća valuta igre na web-u je KM.

 

Ukoliko se uplate na korisnikov račun vrše u nekoj drugoj valuti, one će biti preračunate u KM po važećem tečaju na dan uplate i korisnik će na svom računu raspolagati isključivo KM.

 

Sve isplate vrše se u konvertibilnim markama (domaćoj valuti), a dalje banka konvertuje u neku drugu valutu ako je to potrebno (zavisno od države). Ukoliko korisnik želi, isplata može biti u nekoj drugoj valuti preračunato po aktuelnom tečaju CB BiH na dan isplate.

Dnevni limit isplate u poslovnicama određuje priređivač.

Dobitci veći od navedenog iznosa isplaćuju se na korisnikov račun banke ili neki drugi način elektronske isplate koje nudi priređivač.

 

ČLAN 23.

 

Prilikom registracije i stavljanja svake oklade korisnik potvrđuje da je stariji od zakonom propisanog minimuma svog nacionalnog zakonodavstva (za BIH mora biti stariji od 18 godina).

Korisnik je dužan biti upoznat sa zakonima svoje zemlje, je li u njoj učestvovanje u internet igrama na sreću legalno ili nije, te o mogućim restrikcijama i kaznama.

Priređivač ima pravo odbiti zahtjev za registraciju iz zemalja u kojima je priređivanje internet igara na sreću zabranjeno nelegalno.

 

ČLAN 24.

 

Ova pravila obavezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos u povodu priređivanja internet igara na sreću (priređivača – osobe ovlaštene za primanje uplate, učesnike – igrače i treća lica).                                

 

 

 

 

PRAVILA ZA SPORT I LIVE KLAĐENJE

 

 

Klađenje je igra u kojoj učesnik pogađa ishode sportskih takmičenja predloženih po priređivaču, samostalno odlučuje o broju klađenja i visini uloga u klađenju u kojem odnosu je visina mogućeg dobitka.

 

ČLAN 25.

 

Kad se opklada pojavi na računu korisnika, smatra se da je time potvrđena i prihvaćena  od strane priređivača.

U određenim  slučajevim može doći do kašnjenja pojavljivanja opklade  iz raznih, najčešće tehničkih razloga. Tad se kao vrijeme stavljanja opklade priznaje vrijeme kad je priređivač registrovao opkladu, a ne kad se ona pojavila na računu korisnika.

Korisnik može putem interneta ili mobilnih usluga dobiti poruku sa potvrdom o uplati, ali ako takva poruka ne stigne iz bilo kojeg razloga, opklada se smatra potvrđenom  ukoliko se nalazi na korisnikovom računu u opciji „ Moje igre “

Korisnik svaki put prilikom stavljanja opklade prihvata  “Opće uslove poslovanja priređivača”.

 

ČLAN 26.

 

U slučaju proglašenja opklade „neispravnom“ ili „ nevažećom“ ona se vraća na koeficijent 1,00.

 

U slučaju pojedinačnih opklada, korisnik dobija iznos uplata nazad na račun, dok će se u kombinovanim opkladama ukupni koeficijent biti usklađen sa promjenom koeficijenta te opklade, te će se kombinovana opklada u slučaju pogođenih preostalih parova i dalje biti dobitna, uz korigovani iznos dobitka.

ČLAN 27.

 

Rok za objavljivanje opklada za Live klađenje uvijek određuje priređivač  prema saznanjima koje posjeduje o početku događaja.

 

U posebnim slučajevima (live klađenje,posebna klađenja) rok za stavljanje opklade priređivač određuje prema drugim paremetrima.

 

Nevažećom će se proglasiti sve opklade koje iz bilo kojeg razloga budu stavljene nakon početka događaja  za klađenje (ne odnosi se na live klađenje).

 

Te opklade se vraćaju na koeficijent 1,00

 

U live klađenju, opklade primljene nakon što je ishod događaja pojedine opklade poznat, smatraju se nevažećim i biti će vraćene na koeficijent 1,00

 

ČLAN 28.

 

Priređivač prima opklade na događaje, koji su objavljeni na web stranici priređivača. Svaki događaj na listi ima određeni omjer (u daljem tekstu: tečaj), koji određuje priređivač. Visinu tečaja za svaki događaj određuje priređivač prosuđivanjem, uzimajući u obzir informacije o timu ili pojedincu, koji učestvuju u pojedinom događaju. Vrijednost dobitka na pojedinom listiću izračunava se množenjem tečajeva svih događaja na listiću, te eventualnim bonusom i visinom uplate.

 

ČLAN 29.

 

Prije početka primanja opklada priređivač objavljuje listu na svojoj web stranici.

Kladioničarska lista na WEB-u sadrži najmanje sljedeće podatke:

- datum i vrijeme primanja opklada;

- broj i tip događaja;

- visinu tečaja za svaki tip događaja;

- rezultate i tipove završenih događaja.

Podaci na web kladioničarskoj listi su informativnog karaktera. U slučaju greške ili promjene na web kladioničarskoj listi priređivač uzima u obzir podatke koji su dati u trenutku sklapanja opklade.

 

ČLAN 30.

 

Priređivač ima pravo odbiti zaprimanje bilo koje  opklade bez navođenja razloga.

 

Sve opklade postavljene i prihvaćene na vrijeme, osim u slučajevima navedenim u „ Općim uvjetima poslovanja“ ne mogu se povući niti izmjeniti.

 

Korisnik je dužan provjeriti svoju opkladu prije postavljanja, te priređivač ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko detalji njegove opklade nisu tačni.

 

Prilikom unosa parova na listić, priređivač ne snosi odgovornost za nestale pojedinačne događaje sa listića npr. (ako odigrate više parova na listiću i prije nego što uplatite taj listić npr. desi se da jedan događaj počne, odgodi se, bude blokiran, itd. Taj događaj će nestati sa listića i neće ući u obračun istog) ili ako se desi da na listiću imate dva identična događaja (iz nepoznatih razloga), u obračun listića će se uračunati samo jedan događaj. Korisnik u svakom trenutku može na svom računu provjeriti svoje opklade.

 

Prilikom live klađenja događaju se može promjeniti koeficijent, pa i za vrijeme zaključivanja opklade. Promjenu koeficijenta korisnik može prihvatiti ili odbiti i to će samostalno definisati.

 

Ukoliko korisnik prihvati opkladu, na potvrdi o zaključenoj opkladi prikazuje se aktuelni koeficijent.

 

Opklada je važeća čim se pokaže na korisničkom računu, makar on i ne primio potvrdu o uspješno zaključenoj opkladi. 

 

Ukoliko dođe do saznanja o novim okolnostima koje mogu odrediti rezultat opklade , kao što su npr. promjene vremena, mjesta održavanja ili sudionika opklade, priređivač može otkazati opkladu ili odrediti novi rok za priređivanje iste. Otkazane opklade vraćaju se na koeficijent 1,00

 

ČLAN 31.

 

Priređivač ne preuzima odgovornost za pogreške prilikom pisanja, prijenosa i/ili ocjenjivanja događaja  na web listi.

Priređivač zadržava pravo ispravljanja evidentnih pogrešaka nastalih prilikom unosa koeficijenta i/ili obračuna rezultata (sve pogreške vezane uz koeficijent, sam događaj ili ekipe učesnika) čak i nakon završenog događaja.

Priređivač  zadržava pravo ponišiti (obračunati na tečaj 1,00) pojedine ili sve događaje na tiketu bez dodatnih objašnjenja  prije početka  odigravanja.

 

Priređivač zadržava pravo proglasiti opklade proistekle iz takvih evidentnih grešaka nevažećim.

 

Svi podaci pruženi preko informacijskih servisa kao što su rezultati uživo ( live scores) ili poruka sa rezultatima  preko e-maila ili SMS servisa, informativnog su karaktera, priređivač ne prihvata nikakvu odgovornost za ispravnost, potpunost i ažuriranost istih (jer ni priređivaču niko ne garantuje za tačnost).

U slučaju otkazivanja pogrešno postavljenog događaja  ili potraživanja, opklade su nevažeće i vraćaju se na koeficijent 1,00

 

ČLAN 32.

 

Priređivač zadržava pravo po svojoj procjeni, bez dodatnih objašnjenja, poništiti (oboriti na kvotu 1.00) pojedinačno svaki događaj ili sve događaje na tiketu prije njihova početka odigravanja (u slučaju nekih ne regularnosti, prevare, itd.).

 

Korisniku će na tiketu biti prikazano vrijeme poništenja (storniranja) i vrijeme početka pojedinog događaja koji je poništen (storniran), kako bi se vidjelo da je događaj poništen (storniran) prije njegovog početka.

 

Ukoliko se radi o poništenju kompletnog tiketa, za početak se uzima u obzir početak prvog događaja na tiketu.

 

ČLAN 33.

 

Kod događaja na koje je priređivač utvrdio koeficijent (kvotu), dobitak se izračunava množenjem uloga s pripadajućim koeficijentom događaja na koji se kladi. U slučaju klađenje na više od jednog događaja unutar pojedine opklade, dobitak se izračunava množenjem svih koeficijenta igranih događaja, koji se zatim množe sa ulogom. Iznos poreza od 10 % na sve dobitke od igra na sreću veće od 100,00 KM ( po Zakonu o porezu na dohodak) se obustavlja na teret igrača.

Priređivač će na ime svake uplate za sudjelovanje u igrama klađenja na događaje objavljene na web - kladioničarskoj listi na temelju Zakona o igrama na sreću , obustaviti  naknadu  iz člana 3. Zakona o igrama na sreću na teret igrača u iznosu 5 %  od  uplate.

( ULOG = UPLATA – NAKNADA 5% NA TERET IGRAČA)

Priređivač pruža mogućnost prijevremene isplate.

Prijevremena isplata listića je moguća ukoliko niti jedan od preostalih događaja na listiću nije u tijeku, a eventualno završeni događaji su pogođeni.

Prijevremenu isplatu nije moguće izvršiti u sljedećim slučajevima:

 

- Ukoliko je odigran sistemski listić.

- Ukoliko je listić uplaćen sa bonusom.

- Ukolko se na listiću nalaze dugoročna klađenja (outright)

 

 

Priređivač može propisati i poseban bonus na dobitak (npr. 10% uvećani dobitak na kombinovana klađenja sa 6 i više događaja i sl.)

 

ČLAN 34.

 

Prilikom obračuna dobitka pri korištenju Promo Bonusa uvijek se od ukupnog dobitka oduzima ulog. Npr., ako je igrač uložio 10 KM i dobitak mu je 90KM , od ukupnog dobitka mu se oduzima 10KM (ulog), tako da je stvarni dobitak 80 KM .

 

ČLAN 35.

 

Williams kladionica d.o.o priznaje samo rezultate koji su postignuti tokom igre. Nikakve kasnije izmjene nastale na osnovu odluke pojedinaca i/ili komisija u sklopu disciplinskih mjera sportskoga suda ili drugoga nadležnog suda, ne uzimaju se u obzir.

 

U slučaju evidentnog kršenja sportskih pravila, priređivač zadržava pravo blokirati dobitke i obustaviti/zadržati isplatu.

 

Opklade na konačan rezultat nekog događaja ili turnira isplaćuju se na osnovu zvaničnog rezultata koji objavljuje nadležno tijelo određenog sporta, lige ili događaja, najčešće odmah nakon završetka događaja.

 

Ako zvanično tijelo promijeni zvanični rezultat nakon završetka događaja, priređivač ima pravo korigovati plaćanje u skladu sa time (već isplaćeni dobici biće poništeni i nakon toga će biti isplaćeni u skladu s izmijenjenim rezultatom).

 

Sve izmjene napravljene na tablici ili u poretku nakon završetka događaja iz bilo kojeg razloga, neće biti uzete u obzir kada bude odlučen rezultat opklade.

 

ČLAN 36.

 

Ne mogu se kombinovati povezane opklade na istome događaju. Povezane opklade su dvije ili više različitih opklada koje imaju povezane mogućnosti.

 

Primjer:

Opklada 1: “Tačan rezultat susreta?” uključuje i sljedeće rezultate za klađenje:

- “0:0”

- “1:0”

- "0:1":

 

 

Opklada 2: “Koliko će biti postignuto pogodaka na utakmici?” uključuje sljedeće rezultate za klađenje:

- “0-1 pogodak”

- “2-3 pogotka”

- "Nema pogodaka":

 

Budući da opcija "nema pogotka" ima utjecaj na ove opklade, naročito na opkladu tačnog ishoda 0:0, te se opklade smatraju međusobno povezanima i ne mogu se kombinovati.

Priređivač zadržava pravo odlučiti koje su opklade međusobno povezane.

Ako je pogreškom prihvaćena kombinovana opklada koja uključuje 2 ili više povezanih odabira, priređivač ima pravo proglasiti takvu opkladu nevažećom.

 

ČLAN 37.

 

Live opklade ili klađenje uživo nudi se neposredno prije i za vrijeme utakmice ili takmičenja. Koeficijenti se neprestano prilagođavaju, u skladu sa trenutnim rezultatom i situacijom u utakmici, to jest takmičenju na koju se odnosi klađenje uživo.

 

U nekim situacijama za vrijeme prihvatanja opklade dolazi do promjene koeficijenta. U tom slučaju, opklada uživo neće biti prihvaćena, već će se korisniku ponuditi da prihvati opkladu s korigovanim koeficijentom, a u obzir se uzimaju opcije koje je sam korisnik (user) izabrao.

 

Kod klađenja uživo, opklada je zaključena u trenutku upisa u računalo priređivača i ne može se mijenjati ili otkazati (stornirati) nakon zaključenja opklade.

Minimalnu i maksimalnu uplatu određuje priređivač.

 

ČLAN 38.

 

Za klađenje uživo na web-u relevantni su rezultati koji su poznati odmah nakon završetka i oni će se koristiti za utvrđivanje pobjedničkih rezultata. Kasnije izmjene donesene od raznih komisija, žirija, pojedinaca ili žalbenih tijela, nemaju utjecaj na isplatu opklada u živo.

Za klađenje uživo na web-u se primjenjuju „Opća pravila klađenja“ za vrednovanje igre. Iznimke su posebne opklade koje su odlučene prije stvarnog prekida. One se proglašavaju važećima ( poluvrijeme,tko postigne sljedeći gol, i druga klađenja u svim sportovima ).

 

ČLAN 39.

 

Priređivač zadržava pravo poništiti sve opklade na evidentne pogreške, prilikom stavljanja opklada, prije i nakon početka susreta.

 

U slučaju očite pogreške pri prikazu ponude za igrače, prikazu opklade i već navedene očite pogreške pri unosu podataka u kompjuter priređivača, priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za iste.

 

Priređivač zadržava pravo na poništenje opklada postavljenih temeljem takvih pogrešaka, kao i na isplatu takvih opklada po ispravnom tečaju, čak i ako je pogreška uočena nakon završetka događaja.

 

Priređivač nije dužan isplatiti dobitke igračima koji ostvare korist zbog tehničkih pogrešaka prilikom izvršenja transakcija. Priređivač zadržava pravo u svakom trenutku ispraviti sve uočene evidentne greške, bez prethodne najave ili naknadne obavijesti.

 

ČLAN 40.

 

U sportovima u kojima je pravilima utvrđeno određeno vrijeme igranja, važeći je rezultat nakon regularnog vremena igranja (uključujući sudijsku nadoknadu vremena).

 

Eventualni produžetci ili odlučivanje pobjednika penalima ili nekom trećom metodom, nemaju utjecaj na isplatu opklada. Izuzeci se odnose na posebna klađenja ili su dio posebnih pravila pojedinog sporta.

 

ČLAN 41.

 

Kod duel takmičenja, ukoliko dođe do ispadanja jednog takmičara, pobjednik duela je onaj takmičar koji je vožnju, trku i sl. završio.

 

U klađenju na događaje sa više vožnji (na primjer, skijanje), u slučaju ispadanja jednog takmičara u prvoj vožnji, pobjednik je drugi takmičar ukoliko je završio 1. vožnju, makar ispao, odustao ili diskvalifikovan u 2. Vožnji.

 

ČLAN 42.

 

Pojedinačno (solo) klađenje je opklada u kojoj se igrač, u okvirima ovih pravila, kladi na ishod samo jednog odabranog događaja iz ponude priređivača. Ukoliko igrač pogodi tačan ishod ostvaruje pravo na dobitak. Svi ponuđeni događaji mogu se zaprimiti kao pojedinačne, solo oklade.

 

Iznimka su događaji na koje je određen minimalan broj kombinacija.

 

Zbirno, akumulisano ili kombinovano klađenje je vrsta klađenja gdje igrač može, u okvirima ovih Pravila, odigrati različite kombinacije više događaja, to jest kombinovati tipove na ishode raznih događaja, navedenih u ponudi priređivača.

 

Na istom tiketu nije moguće kombinovati opklade na događaje sa opkladama na njihove dionice, kao ni opklade izvedene iz tog događaja koji su međusobno povezani ( npr. u utakmici Inter – Lazio ne može se kombinirati konačni ishod s drugim izvedenicama te utakmice kao što su: prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, hendikep, ko da prvi gol, tačan rezultat i sl.).

 

Priređivač zadržava pravo napraviti izuzetak i za pojedine događaje omogućiti kombinovanje navedenih događaja.

 

 

Priređivač zadržava pravo za određeni događaj onemogućiti pojedinačno (solo) klađenje i za klađenje na taj događaj odrediti minimalni broj kombinacija.

 

Priređivač određuje maksimalan broj događaja na tiketu.

 

ČLAN 43.

 

Priređivač zaprima opklade na ishode različitih događaja:

 

• utakmice ili događaji sa 3 moguća ishoda (tip 1, tip X, tip 2).

tip 1 - pobjeda domaćina odnosno takmičara ili ekipe koji su navedeni prvi.

tip X - neriješen ishod

tip 2 - pobjeda gosta odnosno takmičara ili ekipe koji su navedeni drugi.

•dvoznaci to jest dvostruki tipovi koji pokrivaju dva od 3 moguća ishoda kod utakmica, događaja sa 3 moguća rezultata (tip 1X, tip X2, tip 12)

tip 1X - utakmica završava neriješenim rezultatom ili pobjedom domaćina to jest ekipe koja je navedena prva.

tip X2 - utakmica završava neriješenim rezultatom ili pobjedom gosta to jest ekipe koja je navedena druga.

tip 12 - utakmica završi pobjedom domaćina ili gosta, odnosno prvo, ili drugo navedene ekipe.

•utakmice ili događaji sa 2 moguća ishoda ( tip 1, tip 2 )

tip 1 - pobjeda domaćina odnosno takmičara ili ekipe koji su navedeni prvi.

tip 2 - pobjeda gosta odnosno takmičara ili ekipe koji su navedeni drugi.

 

Klađenje na dionice događaja ili utakmica, specifične za svaki pojedini sport posebno, kao što su poluvrijeme u nogometu, trećina u hokeju, četvrtina u košarci, runda u boksu, etapa u biciklizmu, inning u baseballu itd Primjer klađenja na 1. poluvrijeme: tip 1 pobjeda domaće ili prvonavedene ekipe u 1. poluvremenu. Slično tome nude se i tipovi na 1. trećinu, na 1. set, na tok utakmice, ishod poluvrijeme/kraj, tip na tačan rezultat, tip na 1. zgoditak u utakmici, tip na prolaz, tip na pobjednika (nakon regularnog vremena ili eventualnih produžetaka, nakon dvije ili više odigranih utakmica).

Mogu biti ponuđeni i tipovi na pobjednika serije događaja, poredak pojedinaca odnosno ekipa u pojedinoj utakmici (natjecanju), tip na najboljeg strelca, tip na strelca 1. zgoditka, daje/ne daje gol, tip na zbroj golova, hendikep i sl.

 

Posebne vrste opklada i ponuda

 

Sve ostale opklade prema ponudi priređivača

 

ČLAN 44.

 

Posebne vrste opklada i ponuda:

 

Priređivač organizuje i druge posebne vrste ponuda:

 

• Klađenje na "hendikep" kad se prije početka događaja, pojedinoj ekipi unaprijed dodaje/oduzima određeni broj golova/koševa/poena/runova, zavisno kako se u pojedinom sportu naziva poentiranje. Određivanje hendikepa (broj golova/koševa/poena) u nadležnosti je priređivača, te se objavljuje zajedno s ostalim podacima u ponudi.

• Ponuda u kojima se može promašiti jedan, više ili sve događaje, a da pri tome igrač ostvari dobitak ili dio dobitka.

• Opklade u kojima igrač ako pogodi određen broj događaja, ili ispuni druge posebne kriterije priređivača, može ostvariti dodatni bonus, veći dobitak od zadanog, i sl.

• Opklade u kojima priređivač ne zadaje pojedinačne tečajeve, nego zadaje za sve događaje ukupni tečaj ili dobitak.

 

Klađenje na neparni ili parni broj. Napomena: Ako je rezultat "0", opklade se isplaćuju kao za "parni broj".

 

Head-to-Head (Duel) klađenje. Kladi se ko će biti bolji od pojedinaca/ekipa u utakmici (ko će postići više golova, koševa i sl.) ili ko će ostvariti bolji plasman u trci, takmičenju, turniru i sl.

Klađenje na medalje. Sve opklade na broj medalja se isplaćuju prema zvaničnoj tabeli medalja na kraju dotičnog natjecanja (npr. Olimpijske igre, Svjetsko ili Europsko prvenstvo i sl.). Sve kasnije izmjene ili diskvalifikacije od strane nadležnog tijela ne računaju se u svrhe klađenja. Napomena: Ekipne medalje: bilo koja medalja koju je po takmičenju osvojila ekipa/nacija računa se kao jedna medalja nezavisno o broju članova ekipe.

Sva ostala klađenja

ČLAN 45.

 

U slučaju kad više učesnika, sportista, ekipa zauzmu isto mjesto, ako nije drugačije navedeno, primjenjuje se slijedeće pravilo prilikom izračuna iznosa dobitaka: koeficijenti dobitnih tipova biće podijeljeni brojem pobjedničkih rezultata i zatim pomnoženi ulogom opklade.

 

Ako nije drugačije navedeno, ovo pravilo se primjenjuje za sve slučajeve gdje se dva ili više ponuđena odgovarajuća tipa vrednuju kao dobitni tipovi.

 

Primjer: atletska utrka završi izjednačenom pobjedom sportista A (koeficijent 5,80) i sportista B (koeficijent 7,00). Korisnici koji su se u 10 eura kladili na sportistu A dobijaju 29 eura (koeficijent pomnožen s ulogom i podijeljen s brojem pogođenih tipova = 5,80 x 10 : 2). Korisnici koji su se u 10 eura kladili na sportistu B dobijaju 35 eura (7,00 x 10 : 2).

 

ČLAN 46.

 

PRAVILA PO SPORTOVIMA

 

NOGOMET

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu (90 min.), osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat.

 

Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili povjerenstva (diskvalifikacije i sl.) ne uzimaju se u obzir.

 

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije počeo ili se nastavio u roku 60 sati, opklada je za taj događaj nevažeća i obračunava se tečaj 1,00. Isto vrijedi za sva posebna klađenja vezana izravno za taj događaj: (prvo poluvrijeme, tko da prvi gol, zbroj golova prvo poluvrijeme, poluvrijeme/kraj, zbroj golova, hendikep, konačni rezultat) i neizravno ako je jedan od sudionika tog događaja dan u ponudi s drugim sudionikom nekog događaja (npr. duel). Ako je događaj iz bilo kojeg razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničkoj listi, sve oklade nakon stvarnog početka događaja biće nevažeće i obračunaće se tečaj 1,00.

 

Ako je događaj počeo ili se nastavio u roku 60 sati, u obzir se uzimaju igrani tečajevi. Rok od 60 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničkoj listi. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja, kao prvog sudionika nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra pogreškom u događaju (npr. Bayern – Stuttgart iako se utakmica igra u Stuttgartu).

 

Zamjena para smatra se pogrešnim događajem u kojem jedan od sudionika nedostaje, tj. zamijenjen je drugim parom (npr. u ponudi je Roma – Inter, a igra Roma – Parma i sl.).

Klađenja na kartone:

- direktni crveni karton = 2 kartona

- žuti karton + žuti karton = crveni karton = 3 kartona

 

Klađenja na kaznene poene:

 

- žuti karton = 10 poena

- crveni karton = 25 poena

- žuti karton + žuti karton = crveni karton = 35 poena

 

Klađenja se odnose samo na igrače u igri tijekom regularnog vremena! (ne odnosi se na trenere, igrače na klupi za rezerve i igrače koji dobiju karton npr.u poluvremenu ili nakon utakmice!)

 

 

KOŠARKA

Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu (40 ili 48 minuta), osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili povjerenstava (diskvalifikacije i sl.) ne uzimaju se u obzir.

 

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovno počeo ili se nastavio u roku od 60 sati, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.

Isto vrijedi za sva posebna klađenja vezana za taj događaj (npr. prvo poluvrijeme, zbroj koševa, hendikep).

 

Ako je događaj iz bilo kojeg razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničkoj listi, sve oklade nakon tog vremena bit će nevažeće i obračunava se tečaj 1,00.

 

Ako je događaj počeo ili se nastavio u roku 60 sati, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.

 

Rok od 60 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničnoj listi.

 

Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice prilikom formiranja događaja, tj. kao prvog sudionika nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra pogreškom u događaju (npr. CSKA – Real, iako se utakmica igra u Madridu).

 

Zamjena para smatra se pogreškom u događaju u kojem jedan od sudionika nedostaje, tj. zamijenjen je drugim parom (npr. u ponudi je CSKA – Žalgiris, a igra CSKA – Maccabi i sl).

 

Ako momčad odustane prije početka događaja, sve opklade su nevažeće i obračunava se tečaj 1,00.

 

RUKOMET

Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu (60 min.), osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat.

 

 

Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili povjerenstva (diskvalifikacije i sl.) ne uzimaju se u obzir.

 

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovno počeo ili se nastavio u roku od 60 sati, oklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.

 

Isto vrijedi za sva posebna klađenja vezana za taj događaj (npr. prvo poluvrijeme, zbroj golova, hendikep).

 

Ako je događaj počeo ili se nastavio u roku 60 sati, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.

 

Rok od 60 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničnoj listi.

 

Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice prilikom formiranja događaja, tj. kao prvog sudionika nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra pogreškom u događaju ( npr. Barcelona – Zagreb, iako se utakmica igra u Zagrebu).

 

Zamjena para smatra se pogreškom u događaju u kojem jedan od sudionika nedostaje, tj. zamijenjen je drugim parom (npr. u ponudi je Zagreb – Barcelona, a igra Zagreb – Kiel i sl.).

 

Ako momčad odustane prije početka događaja, sve opklade su nevažeće i obračunava se tečaj 1,0.

 

HOKEJ

Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu (60 min.), osim u slučaju kad priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat.

 

Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije (diskvalifikacije i sl.) ne uzimaju se u obzir.

 

Ako je događaj iz bilo kojeg razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničkoj listi, sve opklade nakon tog vremena bit će nevažeće i obračunava se kvota 1,00.

 

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovno počeo ili se nastavio u roku 60 sati, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,00.

Isto vrijedi za sva posebna klađenja vezana za taj događaj (npr. prva trećina, zbroj golova).

 

Ako je događaj počeo ili se nastavio u roku od 60 sati, u obzir se uzimaju igrane kvote. Rok od 60 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničkoj listi. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice prilikom formiranja događaja, tj. kao prvog učesnika nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra pogreškom u događaju ( npr. Ottawa – Toronto, iako se utakmica igra u Torontu).

 

Zamjena para smatra se pogreškom u događaju u kojem jedan od sudionika nedostaje, tj. zamijenjen je drugim parom (npr. Toronto – Ottawa, a igra Toronto – Detroit i sl.). Ako momčad odustane prije početka događaja, sve opklade su nevažeće i obračunava se kvota 1,00.

 

TENIS

Za rezultat događaja u obzir se uzima rezultat određen prvim službenim objavljivanjem.

 

U slučaju da je događaj otkazan prije početka (nenastupanjem jednog od sudionika) obračunava se tečaj 1,00.

 

Ako je događaj iz bilo kojeg razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničnoj listi, sve oklade nakon tog vremena bit će nevažeće i obračunava se tečaj 1,00.

 

Ako je u tijeku događaja došlo do predaje jednog od sudionika, događaj se ruši na tečaj 1,00, osim oklada na zbroj gemova u meču i zbroj gemova pojedinog igrača u meču.

 

Ako je događaj prekinut i nije odigran do kraja, tada u ponudi na ukupan zbroj gemova u meču ili setu i zbroj gemova igrača u meču ili setu, oklada vrijedi ako je ukupan zbroj postignutih gemova do prekida veći od zadanog. Ako je ukupan zbroj postignutih gemova manji ili jednak zadanom do trenutka prekida meča, događaj se ruši na kvotu 1,00. Isto vrijedi i za sve oklade koje su do trenutka prekida već ostvarene (npr. Rezultat 6:0 ili 0:6 u meču, Zbroj setova, Tie-break u meču i slično).

 

Kod oklada koje se odnose na prvi set, u slučaju da je meč prekinut tijekom prvog seta oklade se ruše na tečaj 1,00, a u slučaju da je prije prekida meča prvi set odigran do kraja, sve oklade na prvi set su važeće. Isto vrijedi i za drugi set.

Ako se teniski meč igra tako da se u slučaju rezultata 1:1 u setovima igra “match tie-break” (gem koji se igra na dva poena razlike), taj “match tie-break”se smatra trećim setom, a broji se kao jedan gem.

 

Ako događaj nije počeo iz bilo kojeg drugog razloga (kiša, odgoda) ne proglašava se tečaj 1,00 već se čeka odigravanje tog meča sve do službenog otkazivanja, tj. ne vrijedi pravilo 60 sati kao kod drugih sportova.

 

BASKETBALL

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod – tip (1 ili 2) određen prvim zvaničnim objavljivanjem. U slučaju prekida ili neodigravanja događaja navedenog datuma, obračunava se kvota 1,00 izuzev ako je zvanično tijelo proglasilo trenutni rezultat u trenutku prekida konačnim i službenim.

 

Ako je događaj iz bilo kojeg razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničkoj listi, sve opklade nakon tog vremena bit će nevažeće i obračunava se kvota 1,00.

 

I u ovom slučaju zamjena para se smatra pogreškom u događaju u kojem jedan od učesnika nedostaje, tj. zamijenjen je drugim parom tog datuma (npr. Florida – Arizona) a igra Florida – Boston.

 

VATERPOLO

Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu, osim u slučaju kada priređivač u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat.

 

Nikakva kasnije izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

 

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo ili se nastavio u roku od 60 sati, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,00.

 

Isto vrijedi za posebna klađenja direktno vezana za taj događaj (ko da prvi gol, prvo poluvrijeme, zbroj golova, hendikep, konačni rezultat) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja ponuđen s drugim učesnikom nekog događaja (npr. duel).

 

Ako je događaj iz bilo kojeg razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničkoj listi, sve opklade nakon tog vremena bit će nevažeće i obračunava se kvota 1,00.

 

Ako je događaj ponovno počeo ili se nastavio u roku od 60 sati, u obzir se uzimaju igrane kvote.

 

Rok od 60 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničkoj listi. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice prilikom formiranja događaja, tj. kao prvog učesnika nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra pogreškom u događaju (npr. Jug – Barcelona iako se utakmica igra u Barceloni).

 

Zamjena para smatra se pogreškom u događaju u kojem jedan od učesnika nedostaje, tj. zamijenjen je drugim parom (npr. u ponudi je Jug – Mladost, a igra Mladost – Primorje i sl ).

 

Ako momčad odustane prije početka događaja, sve opklade su nevažeće i obračunava se kvota 1,00.

 

SKIJANJE

Kod duel takmičenja, ukoliko dođe do ispadanja jednog takmičara, pobjednik duela je onaj takmičar koji je trku završio.

 

Ukoliko dođe do ispadanja oba takmičara u istoj vožnji, opklada je nevažeća i ulog se vraća, osim u slučajevima kad je u duelu postojala i opcija X (oba ispadaju ili s istim rezultatom završavaju vožnju).

 

U slučaju ispadanja jednog takmičara u prvoj vožnji, pobjednik je drugi takmičar ukoliko je završio prvu vožnju, makar bio i diskvalifikovan u drugoj vožnji.

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir redoslijed određen prvim zvaničnim objavljivanjem.

Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.

U slučaju da prijavljeni takmičar odustane prije početka takmičenja, obračunava se kvota 1,00.

U slučaju da je takmiče prekinuto ili odgođeno i u roku od 60 časova nije ponovo održano ili nastavljeno na istom terenu, obračunava se kvota 1,00.

Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar učestvovao u događaju.

Ako se takmičenje održi ili nastavi u roku od 60 sati na istom terenu, u obzir se uzimaju igrane kvote .

Rok od 60 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničkoj listi.

 

 

TAKMIČENJE SA KONJIMA,  MOTORIMA, AUTOMOBILIMA, FORMULAMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA

Kod duel takmičenja, ukoliko dođe do ispadanja jednog takmičara, pobjednik duela je onaj takmičar koji je vožnju, trku i sl. završio.

Ukoliko dođe do ispadanja oba takmičara u istom krugu, opklada je nevažeća i ulog se vraća, osim u slučajevima kad je u duelu postojala i opcija X (oba ispadaju ili s istim rezultatom završavaju vožnju, trku i sl.).

Ukoliko dođe do ispadanja oba takmičara u različitim krugovima, pobjednik duela je onaj takmičar koji je završio više krugova.

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir redoslijed određen prvim zvaničnim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo ili se nastavio u roku od 60 sati, obračunava se kvota 1,00.

Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od takmičara, obračunava se kvota 1,00.

Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar učestvovao u događaju.

U slučaju promjene mjesta događaja, koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,00.

Ako se takmičenje održi ili nastavi u roku od 60 sati na istom terenu, u obzir se uzimaju igrane kvote.

Rok od 60 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničkoj listi.

 

KLAĐENJE NA BROJEVE, LOTO

Priređivač priređuje i organizira klađenje na izvlačenje brojeva, lota od različitih država i ponuđača , osim izvlačenja Lutrije BiH.

 

Za rezultat događaja u obzir se uzimaju isključivo službeni rezultati izvlačenja lota pojedine lutrije ili ponuđača i to samo izvučeni osnovni brojevi. Dopunski broj ne uzima se u obzir.

 

Priređivač određuje na koliko se najviše izvučenih brojeva može kladiti na pojedinačnom listiću.

 

Za svako izvlačenje lota priređivač određuje tečaj za svaku kombinaciju posebno.

 

Ako izvlačenje iz bilo kojega razloga počne prije vremena navedenog na kladioničnoj listi, sve oklade nakon tog vremena biti će nevažeće a sudionik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

 

U slučaju da se izvlačenje ne održi na najavljeni termin, sve oklade vrijede za prvo slijedeće izvlačenje tog lota. Ukoliko se istog dana dogodi više izvlačenja iste lutrije ili ponuđača, primljene oklade vrijede za kolo navedeno na potvrdi o zaključenju oklade.

 

Minimalan ulog iznosi 0,50 KM , maksimalna isplatu po pojedinom listiću iznosi 100.000,00 KM. Priređivač zadržava pravo izmjene minimalnog uloga i visine maksimalne isplate. Uplate primljene nakon stvarnog početka izvlačenja lota su ništave, a sudionik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

 

Klađenje na brojeve lota ne može se kombinirati s drugim kolom tog istog lota, s drugim lotom (lotom neke druge države) ili bilo kojim drugim klađenjem iz ponude priređivača.

 

Za ostale situacije koje nisu predviđene ovim člankom, primjenjuju se opća pravila priređivača.

 

BORILAČKI  SPORTOVI

Za rezultat (tip 1, X, 2) događaja se uzima konačni ishod određen prvim zvaničnim objavljivanjem.

 

U slučaju da su takmičari prije vremena završili događaj zbog odustajanja jednog od takmičara (povreda, predaja,…), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrana kvota.

 

Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednoga od takmičara, obračunava se kvota 1,00.

Ako natjecatelj bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.

Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovno počeo ili se nastavio u roku 60 sati, obračunava se kvota 1,00.

Ako se takmičenje održi ili nastavi u roku 60 sati, na istom terenu, u obzir se uzimaju igrane kvote.

Rok od 60 sati računa se od vremena naznačenog na kladioničkoj listi.

 

DRUGE VRSTE SPORTOVA (šah, atletika,rugby, snooker, bowls, pikado i slično)

Za druge vrste sportova imajući u vidu njihove specifičnosti, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovih Pravila predviđene za sportove s točno određenim, odnosno neodređenim vremenom igranja.

 

OSTALA KLAĐENJA

Kod ostalih klađenja, koja pobuđuju interes javnosti, priređivač, uzimajući u obzir informacije o događaju ili matematičku vjerovatnost, određuje visinu koeficijenta, te se na ta klađenja, uzimajući u obzir specifičnost događaja, primjenjuju odredbe ovih Pravila.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 47.

Za obveze prema sudionicima, priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim pravilima.

ČLAN 48.

Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri klađenja, nadležan je Općinski sud u Širokom Brijegu.

ČLAN 49.

Ova pravila se primjenjuju nakon što ih odobri Ministarstvo financija F BiH

 

 

loading